1 Ιουλίου 2013
Σχόλια: 0

Αξιοποιήστε το LinkedIn για την επιχείρηση σας

Το LinkedIn είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που υπάρχει εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Παρόλα αυτά, λίγοι επαγγελματίες, κι ακόμα λιγότερες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν αποδοτικά. Για τους περισσότερους, η ενασχόληση με το LinkedIn περιορίζεται στην αρχική κατασκευή του προφίλ και μια στο τόσο με την προσθήκη τωρινών η παλιών συναδέλφων. Οι περισσότεροι έχουν φτιάξει το προφίλ [...]